Onthaalmedewerker – Wiegwijs

vrijwilligerswerk

  • niveau2
  • niveau3
  • niveau4

Prijs:gratis

Datum: Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tijdstip: Hele dag

Locatie:

Overal in Brussel

Wiegwijs organiseert consultaties voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dokters en verplegers geven advies en onderzoeken de kinderen. Ze helpen ouders bij hun vragen over de ontwikkeling en de gezondheid van hun kind. Je werkt bij het team onthaal. Je bent een van de 80 vrijwilligers. Je ontvangt de kinderen en hun ouders vriendelijk. Je hebt aandacht voor de zorg van de kinderen. Voor en tijdens je vrijwilligerswerk krijg je professionele vorming en coaching.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
> Je bent vriendelijk en vrolijk
> Je werkt graag met kinderen en hun ouders
> Je bent discreet
> Je hebt geduld

Wat zijn jouw taken?
> Je ontvangt mama’s en papa’s die met hun baby op consultatie komen
> Je meet en je weegt de baby
> Je verwijst gezinnen door naar de dokter of de verpleger
> Je praat met de kinderen en hun ouders

Je werkt in een Nederlandstalige omgeving. Een ideale manier om je Nederlands te oefenen!

Wij staan open voor je ideeën en talenten!

Wiegwijs organise des consultations pour les enfants de 0 à 3 ans. Des médecins et infirmières donnent des conseils et examinent les enfants. Ils répondent aux questions des parents concernant le développement et la santé de leur enfant. Vous travaillez au sein de l’équipe d’accueil. Vous êtes un(e) des 80 bénévoles. Vous recevez les parents et leurs enfants de manière cordiale. Vous êtes soucieux des soins aux enfants. Vous bénéficiez d’un coaching et d’une formation professionnels avant de commencer et pendant vos activités de bénévole.

Quelles sont vos qualités ?
> Vous êtes amical et cordial
> Vous aimez travailler avec des enfants et leurs parents
> Vous êtes discret
> Vous êtes patient

Vos missions ?  
> Vous recevez les parents qui se présentent en consultation avec leur bébé
> Vous mesurez et pesez le bébé > Vous référez les familles au médecin ou à l’infirmier
> Vous parlez avec les enfants et leurs parents

Vous travaillez dans un environnement néerlandophone. Une manière idéale de pratiquer
votre néerlandais !

Nous sommes ouverts à vos idées et à vos talents !

Wiegwijs organises consultations for children between 0 and 3 years of age. Doctors and nurses give advice and examine the children. They help parents with their questions about the development and health of their children. You work with the reception team. You are one of 80 volunteers. You welcome the children and their parents in a friendly manner. You focus on the care of the children. You receive professional training and coaching before and during your voluntary work.

What are your qualities?
> You are friendly and cheerful
> You like working with children and their parents
> You are discreet
> You are patient

What are your tasks?
> You receive mums and dads who come for a consultation with their baby
> You measure and weigh the baby
> You refer families to the doctor or nurse
> You talk to the children and their parents.

You work in a Dutch-speaking environment. An ideal way to practice your Dutch.

We are open to your ideas and talents!

Locatie

Overal in Brussel

Je kiest zelf waar je afspreekt

Organisatie

Georganiseerd door Wiegwijs samen met het Huis van het Nederlands Brussel

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands