Taalblad.be

E-zine voor wie Nederlands leert

Taalblad.be is een online magazine met actualiteit, grammatica en oefeningen.

Wat oefen je? Je leest actuele artikels in eenvoudig Nederlands. Je leert nieuwe woorden.

+ Bij moeilijke woorden staat een uitleg in het Nederlands en een vertaling in het Frans en Engels.

! Bij sommige teksten staan oefeningen. Je kan ook grammatica leren en oefenen op de site. Het niveau van de teksten verschilt. Je kan vooraf niet zien hoe moeilijk een tekst is.

Taalblad.be est un magazine en ligne qui propose des actualités, de la grammaire et des exercices.

Quels sont les exercices proposés ? Vous lisez des articles actuels en néerlandais simple. Vous apprenez de nouveaux mots.

+ Les mots compliqués sont accompagnés d’une explication en néerlandais, ainsi que de la traduction en français et en anglais.

! Des exercices accompagnent certains textes. Vous pouvez aussi apprendre et exercer la grammaire sur le site. Le niveau des textes varie. Vous ne pouvez pas connaître le niveau de difficulté d’un texte à l’avance.

Taalblad.be is an online magazine with the latest news, grammar and exercises.

What do you practice? You read topical articles in plain Dutch. You learn new words.

+ For difficult words, an explanation is provided in Dutch and a translation in French and English.

! Some text also contains exercises. You can also learn and practice grammar on the site. The text level varies. You cannot view the text difficulty in advance.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands