Privacyverklaring

1. Algemeen

Het Huis van het Nederlands Brussel vzw (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel) beheert de website www.nederlandsoefeneninbrussel.be.

De privacyverklaring wil u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het Huis van het Nederlands Brussel volgt de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de federale en Vlaamse privacyregels.

Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van de website nederlandsoefeneninbrussel.be.

Hebt u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, via volgende contactgegevens:

Huis van het Nederlands Brussel vzw
Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0862 910 119
privacy@huisnederlandsbrussel.be
Telefoon: 02 313 96 00
www.huisnederlandsbrussel.be

2. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Het Huis van het Nederlands Brussel vzw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze website www.nederlandsoefeneninbrussel.be gebruikt.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken via onze website?

  • Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
  • Geanonimiseerde bezoekersstatistieken (IP-adres, locatie, browser, besturingssysteem)

2.1. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij willen geen gegevens verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden u daarom aan om toe te zien op de online activiteiten van uw kinderen. Zo voorkomt u dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder uw toestemming.

Denkt u dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem contact met ons op via klachten@huisnederlandsbrussel.be. Dan verwijderen wij die informatie.

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen begeleiden naar een voor u gepaste activiteit voor het oefenen van het Nederlands.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u indien gewenst onze nieuwsbrief toe te sturen of voor de goede werking van de website.

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor het uw gegevens verzamelt.

Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om die doelen na te streven of wanneer de gebruiker vraagt om ze te verwijderen.

Huis van het Nederlands Brussel verbindt zich ertoe in geval er geen andere wettelijke termijnen worden opgelegd, de gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik ervan.

5. Delen wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens alleen als dat nodig is om uw aanvraag te realiseren of om te voldoen aan de wetgeving. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Het Huis van het Nederlands blijft hiervoor verantwoordelijk.

Wij delen geen gegevens met partijen buiten de Europese Economische ruimte.

6. Gebruiken wij cookies

Het Huis van het Nederlands gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die uw privacy niet schaden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te controleren, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking door het Huis van het Nederlands Brussel te annuleren of te contesteren. U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u gekozen organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot controle, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, annulering van uw toestemming of contestatie van de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@huisnederlandsbrussel.be. Om uw identiteit te controleren moet u een kopie van uw identiteitskaart toevoegen. Maak in deze kopie uw foto en kaartnummer zwart, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maximaal vier weken na uw verzoek.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt de toezichthoudende autoriteit contacteren als u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@adp-gba.be

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het Huis van het Nederlands Brussel neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze klachtendienst (klachten@huisnederlandsbrussel.be).

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands