Lees kranten en magazines

Lees Flair, Humo of een ander Nederlandstalig magazine. Of volg de politiek in Nederlandstalige kranten. Download een kranten-app op je smartphone voor je dagelijkse portie nieuws in het Nederlands.

 

Wablieft

Lees het nieuws in Wablieft, een krant in eenvoudig Nederlands. Online of op papier. Wablieft Start is nog gemakkelijker.

 

BRUZZ

Woon of werk je in Brussel? Ben je geïnteresseerd in Brussels nieuws? BRUZZ is de gratis krant die je overal in Brussel kan vinden. Zoek naar de rode kiosken in metro-stations en andere publieke plaatsen. Of lees online via www.bruzz.be. BRUZZ heeft ook een webpagina met artikels in eenvoudig Nederlands: www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands 

 

Metro

Reis je met de trein, metro of tram? Neem de gratis Metro mee: de blauwe cover is in het Nederlands, de groene cover is de Franse versie.

 

Nederlandstalige kranten

In Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad vind je vooral sport en binnenlands nieuws met veel foto’s. Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg brengen ook veel regionaal nieuws. Lees je al een beetje vlotter Nederlands? Probeer dan eens De Standaard, De Morgen of De Tijd.

 

Nederlandstalige magazines

Wist je dat Flair of Elle en Knack (Le Vif) ook in het Nederlands bestaan? Zoek een thema dat je interesseert. In de bibliotheek kan je magazines lezen in de leeszaal, op papier of digitaal.

 

Readlang

Installeer de plug-in Readlang op je computer: gratis en gemakkelijk. Klik op de woorden die je niet begrijpt. Readlang vertaalt ze voor jou.

Lisez Flair, Humo ou un autre magazine en néerlandais, ou suivez la politique dans des journaux en néerlandais. Téléchargez une application journal sur votre smartphone pour votre dose quotidienne d’infos en néerlandais.

 

Wablieft

Lisez les infos dans Wablieft, un journal dans un néerlandais simple. En ligne ou sur papier. Wablieft Start est encore plus facile.

 

BRUZZ

Vous vivez ou travaillez à Bruxelles ? Vous vous intéressez à l’actualité de Bruxelles ? BRUZZ est le journal gratuit que vous trouverez partout à Bruxelles. Cherchez les kiosques rouges dans les stations de métro et d’autres lieux publics. Ou lisez-le en ligne sur www.bruzz.be. BRUZZ a également une page web avec des articles en néerlandais simple : www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands. 

 

Metro

Vous voyagez en train, en métro ou en tram ? Emportez gratuitement Metro: la couverture bleue est la version néerlandaise ; la verte, la française.

 

Journaux néerlandais

Dans Het Laatste Nieuws et Nieuwsblad, vous trouverez surtout des informations sportives et nationales avec un grand nombre de photos. Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg proposent aussi beaucoup de nouvelles régionales. Vous avez déjà une assez bonne compréhension à la lecture en néerlandais ? Essayez De Standaard, De Morgen ou De Tijd.

 

Magazines en néerlandais

Saviez-vous que Flair ou Elle et Knack (Le Vif) existent aussi en néerlandais ? Cherchez un sujet qui vous intéresse. À la bibliothèque, vous pouvez consulter des magazines dans la salle de lecture, sur papier ou par voie numérique.

 

Readlang

Installez le plug-in Readlang sur votre ordinateur : gratuit et facile. Cliquez sur les mots que vous ne comprenez pas. Readlang les traduit pour vous.

Read Flair, Humo or another Flemish magazine, or follow politics in the Flemish newspapers. Download a newspaper app on your smartphone for your daily portion of news in Dutch.

 

Wablieft

Read the news in Wablieft, a newspaper in simple Dutch. Online or the paper version. Wablieft Start is even easier.

 

BRUZZ

Do you live or work in Brussels? Are you interested in the news about Brussels? BRUZZ is the free newspaper that you can find everywhere in Brussels. Look for the red distributors in the metro stations and other public places. Or read it online via www.bruzz.be. BRUZZ also has a web page with articles in simple Dutch: www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands.

 

Metro

Do you travel by train, metro or tram? Pick up a free copy of Metro: the blue cover is in Dutch, the green one in French.

 

Flemish newspapers

You will find mainly sport, and domestic news with a lot of photos in Het Laatste Nieuws and Nieuwsblad. The Gazet van Antwerpen and Belang van Limburg also give a lot of regional news. Do you already find it easier to read Dutch? Then try De Standaard, De Morgen or De Tijd.

 

Flemish magazines

Did you know that Flair or Elle and Knack (Le Vif) also exist in Dutch? Find a theme that interests you. In the library, you can read magazines in the reading room, on paper or digitally.

 

Readlang

Install the plug-in Readlang on your computer: free and easy. Click on the words that you do not understand. Readlang will translate them for you.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands