Oefen met je kinderen

voor klein en groot

Ook samen met je kinderen kan je Nederlands oefenen!

Doe samen activiteiten

Kijk samen met je peuter of kleuter Nederlandstalige televisie

  • Boris en Binti is speciaal voor kinderen en ouders die Nederlands leren. Je kan de teksten gratis downloaden.

Luister samen naar Nederlandstalige kindermuziek

  • Kapitein Winokio zing leuke Nederlandstalige liedjes. Je kan online enkele video’s bekijken.
  • Ageeth De Haan zingt vele bekende Nederlandstalige kinderliedjes.

Surf samen met je kind naar BRUZZ Ket
BRUZZ Ket is een website met actualiteit voor kinderen tussen 9 en 13 jaar. De inhoud wordt samen met kinderen gemaakt.

 

Vous pouvez également pratiquer votre néerlandais avec vos enfants !

Faites des activités ensemble

Regardez la télévision néerlandaise avec votre enfant

  • Boris en Binti est destiné aux enfants et aux parents qui apprennent le néerlandais. Vous pouvez télécharger les textes gratuitement.

Ecoutez la musique ensemble

  • Kapitein Winokio chante des chansons néerlandaises amusantes. Vous pouvez regarder des vidéos en ligne.

Surfez sur BRUZZ Ket avec votre enfant
BRUZZ Ket est un site web d’actualités pour les enfants âgés de 9 à 13 ans. Le contenu est élaboré avec des enfants.

You can also practice Dutch together with your children!

Do activities together

Watch Dutch television with your toddler

  • Boris en Binti is aimed at children and their parents learning Dutch. You can download the texts for free.

Listen to music together

Surf to BRUZZ Ket with your child
BRUZZ Ket is a website with current affairs for children between 9 and 13 years. The content is made together with children.

 

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands