Bezoek (virtueel) een museum

(Online) tentoonstellingen en kunstcollecties

Breng een (virtueel) bezoek aan musea in België en in het buitenland.

Lees de uitleg in het Nederlands. Kijk goed naar de kunstwerken. Zo begrijp je de uitleg in het Nederlands beter.

Brussels Museums 
 • brusselsmuseums.be = 1 website voor 100 musea! Bezoek een expo met een Nederlandstalige gids. Of vraag een Nederlandstalige audio-gids. Sommige musea zijn altijd gratis; sommige zijn gratis op bepaalde dagen.
  En hier vind je 8 Brusselse musea die je virtueel kan bezoeken.
 • Met de audiogids van het BELvue museum leer je België en zijn geschiedenis beter kennen.

Belgische musea 

 • Oefen je Nederlands in het AfricaMuseum. Koop je ticket aan de kassa, en vraag naar Masolo. Met deze gesprekskaarten ontdek je enkele collectiestukken op een interactieve manier. Downloaden kan ook. Een bezoek kan met een groepje van max. 4 personen. Vanaf taalicoon 2.

Andere musea

Ontdek nog meer musea op VRT NWS.

Visitez (virtuellement) des musées en Belgique et à l’étranger.

Lisez les explications en néerlandais. Regardez bien les œuvres d’art pour mieux comprendre les explications en néerlandais.

Brussels Museums

 • brusselsmuseums.be = 1 site Web pour 100 musées ! Visitez une expo avec un guide néerlandophone. Ou demandez un audioguide en néerlandais. Certains musées sont toujours gratuits ; d’autres le sont certains jours.
  Et ici vous trouverez 8 musées bruxellois que vous pouvez visiter virtuellement.
 • Apprenez à connaître la Belgique et son histoire grâce au guide audio du musée BELvue.

Musées belges

 • Pratiquez votre néerlandais à l’AfricaMuseum. Achetez votre billet à la billetterie et demandez les cartes Masolo. Grâce à ces cartes de conversation, vous découvrirez certaines pièces de la collection de manière interactive. Vous pouvez également les télécharger. Une visite est possible avec un groupe de 4 personnes maximum. A partir de Taalicoon 2.

Autres musées

Découvrez plus de musées sur VRT NWS.

Pay a (virtual) visit to museums in Belgium and abroad.

Read the explanation in Dutch. Take a good look at the artworks. This enables you to better understand the Dutch explanation.

Brussels Museums

 • brusselsmuseums.be  = one website for 100 museums! Visit an exhibition with a guide in Dutch. Or ask for an audio guide in Dutch. Some museums are always free, others are free on certain days.
  And here you will find 8 virtual tours of Brussels museums.
 • Get acquainted with Belgium and its colourful history via the BELvue Museum audio guide.

Belgian museums

 • Practice your Dutch at the AfricaMuseum. Buy your ticket at the box office, and ask for Masolo. With these conversation cards you will discover someFind a museum on brusselsmuseums.be, the official site of the Brussels museums, their events and exhibitions. And here you will find 8 Brussels museums that you can visit virtually.of the  collection pieces in an interactive way. You can also download them. A visit is possible with a group of max. 4 people. Suited for Taalicoon 2, 3 and 4.

Other museums

Discover yet more museums on VRT NWS.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands