Luister naar podcasts

Podcasts kan je beluisteren op je smartphone, tablet of computer. Luister naar nieuws, entertainment of persoonlijke verhalen in het Nederlands. Waar en wanneer je wilt. In de metro, tijdens de afwas, terwijl je sport. Zoek in je podcast-app naar thema’s die jou interesseren.

BRUZZ

Luister naar de podcasts van BRUZZ.

deBuren

Radioboeken, lezingen en Citybooks van deBuren.

VRT

Podcasts van VRT

Radio 1 – Zandman

De podcasts van het programma Zandman. Een acteur, schrijver, kunstenaar … leest een kortverhaal voor. Met Jan Decleir, Wim Opbrouck, Josse De Pauw en vele anderen. 

Audio-verhalen

Audio-collectief Schik exploreert de grens tussen radio en theater.

DutchPod101.com

Luister naar conversaties op www.dutchpod101.com en oefen ze daarna zelf. Je kan meevolgen met de tekst. Voor deze podcast moet je wel Engels begrijpen. De podcast is gratis, maar met veel reclame.

Wat kan je extra doen?

  • Door te luisteren kan je nieuwe woordenschat leren. Verzamel de nieuwe woorden in een schrift of in een app. Gebruik het nieuwe woord meteen in een zin. Vertaal het woord eventueel ook naar je moedertaal.
  • Vraag iemand om dezelfde podcast te beluisteren. Spreek er samen over. Misschien een idee voor samen met je patati?
  • Wat is je doel? Bijvoorbeeld: Ik leer de betekenis van 10 nieuwe woorden.

Vous pouvez écouter des podcasts sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Écoutez les informations, des divertissements ou des histoires personnelles en néerlandais. Où et quand bon vous semble. Dans le métro, en faisant la vaisselle, en faisant du sport. Cherchez dans votre application podcast des sujets qui vous intéressent.

BRUZZ

Ecoutez les podcasts de BRUZZ.

deBuren

Les podcasts de deBuren.

VRT

Podcasts de la VRT

Récits audio

Le collectif audio Schik explore la limite entre radio et théâtre.

DutchPod101.com

Sur www.dutchpod101.com vous écoutez des conversations et les mettez ensuite en pratique. Vous pouvez suivre avec le texte. Vous devez comprendre l’anglais. Gratuit, mais avec beaucoup de publicités.

Que pouvez-vous faire de plus ?

  • En écoutant, vous pouvez apprendre du nouveau vocabulaire. Rassemblez les nouveaux mots dans un cahier ou une application. Utilisez immédiatement le nouveau mot dans une phrase. Traduisez éventuellement aussi le mot dans votre langue maternelle.
  • Demandez à quelqu’un d’écouter le même podcast. Discutez-en ensemble. Faites-le avec votre partenaire patati.
  • Fixez-vous un objectif d’écoute. Exemple : j’apprends la signification de dix nouveaux mots.

Podcasts to which you can listen on your smartphone, tablet or computer. Listen to the news, entertainment or personal stories in Dutch. Wherever and whenever you wish. In the metro, while washing up, while playing sport. Use your podcast app to find themes that interest you.

BRUZZ

Listen to some of the best podcasts of BRUZZ.

deBuren

Radiobooks, lectures and Citybooks of deBuren.

VRT

Listen to the  VRT podcasts.

Audio stories

Audio-collectief Schik explores the boundary between radio and theatre.

DutchPod101.com

On Dutchpod101.com you listen to conversations and then practice them yourself. You can follow along with the text. You must understand English. Free but lots of ads.

What else can you do?

  • You can learn new vocabulary by listening. Compile the new words in a notebook or an app. Immediately use the new word in a sentence. Possibly translate the word into your native language.
  • Ask someone to listen to the same podcast. Discuss it together. Why not try it together with your patati partner?
  • Set yourself a listening goal. For example: I will learn the meaning of 10 new words.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands