Luister naar een audioboek, audiokrant of verhalen

Lees met je oren

Luisterpuntbibliotheek

De luisterpuntbibliotheek heeft een grote collectie thrillers, romans, kookboeken en nog veel meer. Je kan de luisterboeken lenen bij de bibliotheek, downloaden of streamen. Kijk ook eens bij de collectie voor kinderen.

Allemaal Kinderen

Allemaal Kinderen is een boek met 27 verhalen van Brusselaars die opgroeiden over de hele wereld. De verhalen zijn verteld door mensen die Nederlands leren. Dit boek vind je in de luisterbibliotheek of kan je via deze link beluisteren. Vanaf taalicoon 2.

Kamelego

Heb je de krant al gehoord? Kamelego zet elke nacht de kranten om naar audio. Bij de audiokrant kan je de tekst ook lezen terwijl je luistert. Handig!

Ikleer.net 

Luister op www.ikleer.net naar korte verhalen en lees ondertussen mee met de tekst. Het tempo is langzaam. Op de website kan je oefeningen maken.

Luister naar sprookjes

Luister naar een sprookje terwijl je naar de prenten kijkt. De sprookjes zijn in verschillende talen.

>> Corona-tips
 • SJTN Live is een gezellig winterprogramma van Bib Joske, de bibliotheek van Sint-Joost-Ten-Node. Elke woensdag en zondag om 14 u. vertellen Brusselse en Vlaamse artiesten verhalen, voor kleine en grote kinderen en volwassenen. Luister online mee via Facebook en YouTube.
 • Uit in Vlaanderen geeft tips om online naar luisterboeken en podcasts te luisteren.
 • Vrt.be bundelt leuke voorlees-initiatieven, van kinderboeken tot spannende hoorspelen, middeleeuwse verhalen en gedichten van Shakespeare.
 • Wablieft leest tijdens de maand december verhalen en gedichten voor uit de Wablieft-boeken, in eenvoudig Nederlands. Luister via de Facebookpagina van Wablieft.

Wat kan je extra doen?

 • Door te luisteren kan je nieuwe woordenschat leren. Verzamel de nieuwe woorden in een schrift of in een app. Gebruik het nieuwe woord meteen in een zin. Vertaal het woord eventueel ook naar je moedertaal.
 • Vraag iemand om dezelfde podcast te beluisteren. Spreek er samen over. Misschien een idee voor samen met je patati?
 • Wat is je doel? Bijvoorbeeld: Ik leer de betekenis van 10 nieuwe woorden.
Luisterpuntbibliotheek

La Luisterpuntbibliotheek propose une vaste collection de thrillers, romans, livres de cuisine et autres. Vous pouvez emprunter les livres audio à la bibliothèque, les télécharger ou les lire en streaming. Pensez aussi à consulter la collection pour enfants.

Allemaal Kinderen

Allemaal Kinderen est un livre de 27 histoires de Bruxellois qui ont grandi dans le monde entier. Les histoires sont racontées par des personnes qui apprennent le néerlandais. Vous trouverez ce livre dans la luisterbibliotheek ou vous pouvez l’écouter via ce lien.

Kamelego

Avez-vous déjà entendu le journal ? Chaque nuit, Kamelego réalise une version audio des journaux. Avec le journal audio, vous pouvez lire le texte tout en écoutant. Pratique !

Ikleer.net

Sur www.ikleer.net, écoutez des petites histoires tout en suivant avec le texte. Le rythme est lent. Vous pouvez faire des exercices sur le site web.

Écouter des contes

Écoutez un conte tout en regardant les images. Les contes sont disponibles en plusieurs langues.

>> Conseil corona
 • SJTN Live est un programme d’hiver de Bib Joske, la bibliothèque de Sint-Joost-Ten-Node. En décembre et janvier, tous les mercredis et dimanches à 14 h., des artistes bruxellois et flamands racontent des histoires, pour les enfants et les adultes, jeunes et vieux. Écoutez en ligne via Facebook et YouTube.
 • Uit in Vlaanderen conseille des livres audio et des podcasts en ligne.
 • Vrt.be rassemble toutes sortes d’initiatives de lecture à haute voix: livres pour enfants, pièces de théâtre passionnantes, récits médiévaux, poèmes de Shakespeare…
 • Wablieft lit des histoires et des poèmes tirés des livres de Wablieft pendant le mois de décembre, en néerlandais simple. Suivez la page Facebook de Wablieft pour toutes les informations pratiques.

Luisterpuntbibliotheek

The Luisterpuntbibliotheek (audiobook library) has an extensive collection of thrillers, novels, cookery books and much, much more. You can borrow, download or stream audiobooks from the library. And don’t forget to check out their children’s collection.

Allemaal Kinderen

Allemaal Kinderen is a book containing 27 stories by Brussels residents who grew up all over the world. The stories are narrated by people who are learning Dutch. You can find this book in luisterbibliotheek or listen to it via this link. From taalicoon 2.

Kamelego

Have you listened to the newspaper yet? Kamelego converts the newspapers into audio form every evening. This audio newspaper also enables you to read the text while you listen. Handy or what?

Ikleer.net

Listen to short stories on www.ikleer.net and read along with the text. The pace is slow. You can complete exercises on the website.

Listen to fairytales

Listen to a fairytale whilst simultaneously looking at the pictures. The fairytales are available in various languages.

>>Corona-tips

 • SJTN Live is a winter programme by Bib Joske, the library of Sint-Joost-Ten-Node. In December and January, every Wednesday and Sunday at 2 p.m., Brussels and Flemish artists tell stories, for children and adults, young and old. Listen online via Facebook and YouTube.
 • Uit in Vlaanderen provides tips for listening to audio books and podcasts online.
 • Vrt.be compiles a selection of fun reading initiatives, from children’s books to gripping radio plays, medieval stories and poems by Shakespeare.
 • Wablieft reads stories and poems from the Wablieft books on their Facebook page during the month of December, in simple Dutch.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands