Babbelut: babbelen op 7 locaties en online

conversatietafels

  • niveau2
  • niveau3
  • niveau4

Prijs:gratis

Datum: 1 september 2021 tot 30 juni 2022
Elke dag

Tijdstip: Hele dag

Locatie:

op 8 locaties en online

Kom praten met Nederlandstaligen. Op Babbelut is iedereen welkom. Je komt alleen wanneer jij wil. Bij de conversatietafel praat je over alles wat je interessant vindt.
Een Nederlandstalige vrijwilliger begeleidt het gesprek.

We starten op in alle veiligheid en respecteren strikt de corona-maatregelen.

Babbelut vindt plaats op 7 locaties in Brussel en online:

Maandag
Woensdag
Donderdag

 

Vanaf 15 oktober heb je het Covid Safe Ticket nodig om deel te nemen aan Babbelut. Je toont je Covid Safe Ticket aan onze medewerker voor het begin van de conversatietafel. Als je geen Covid Safe Ticket hebt, kun je niet deelnemen.

Venez discuter avec des Néerlandophones. Babbelut est ouvert à tous. Vous ne venez que quand le cœur vous en dit. Lors de la table de conversation, vous discutez de tout ce que vous trouvez intéressant. Un bénévole néerlandophone encadre la conversation.

Nous redémarrons en toute sécurité tout en respectant strictement les mesures de corona.
Il n’y a pas de Babbelut pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

Babbelut se déroule à 7 lieux à Bruxelles et en ligne:
Mardi
Mercredi

 

À partir du 15 octobre, vous avez besoin du Covid Safe Ticket pour participer à Babbelut. Vous montrez votre Covid Safe Ticket à notre collaborateur avant le début de la table de conversation. Si vous ne disposez pas du Covid Safe Ticket, vous ne pouvez pas participer.

Come and chat with Dutch speakers. Everyone is welcome at Babbelut. Come only when you feel like it. At the conversation table, you can talk about everything that you find interesting. A Dutch-speaking volunteer guides the conversation and encourages the participants.

We will be restarting in complete safety while strictly respecting corona safety measures.
There is no Babbelut during school vacations and public holidays.

Babbelut takes place at 7 locations in Brussels and online:

Monday
Tuesday
Wednesday

 

As of 15 October you need the Covid Safe Ticket to participate in Babbelut. You show your Covid Safe Ticket to our staff member before the start of the conversation table. If you do not have a Covid Safe Ticket, you cannot participate.

Inschrijven is niet nodig. Je kan deelnemen als je een basiskennis Nederlands hebt. Hoe weten we dat? Door een kort gesprekje tijdens de conversatietafel.

Er is geen Babbelut in de schoolvakanties en op feestdagen.

Organisatie

Georganiseerd door het Huis van het Nederlands Brussel

Ook Babbelut op deze locaties

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands