Wablieft

Nieuws in makkelijk Nederlands

Lees het nieuws in Wablieft, een krant in eenvoudig Nederlands. Online of op papier.

Wat oefen je? Je leest artikels of e-books in eenvoudig Nederlands.

+ Bij de krant kan je kiezen tussen 2 niveaus: Wablieft Start en Wablieft. Je kan ook luisteren naar de tekst. Wablieft Start is nog gemakkelijker.

! Wablieft is alleen in het Nederlands. Er is geen uitleg bij de woorden. Nieuwe woorden moet je opzoeken in een woordenboek.

>> CORONA-TIP: Tijdens de coronacrisis zijn de nieuwsartikels van Wablieft gratis.

Lisez les infos dans Wablieft, un journal dans un néerlandais simple. En ligne ou sur papier. Wablieft Start est encore plus facile.

Quels sont les exercices proposés ? Vous lisez des articles ou livres numériques en néerlandais simple.

+ Pour le journal, vous pouvez choisir entre deux niveaux : Wablieft Start et Wablieft. Vous pouvez aussi écouter le texte.

! Wablieft est uniquement en néerlandais. Les mots ne sont pas expliqués. Vous devez chercher les nouveaux mots dans un dictionnaire.

>> CONSEIL CORONA: Pendant la crise du coronavirus, les articles de Wablieft sont gratuits.

Read the news in Wablieft, a newspaper in simple Dutch. Online or the paper version. Wablieft Start is even easier.

What do you practice? You read articles or e-books in plain Dutch.

+ You can choose from 2 newspaper levels: Wablieft Start and Wablieft. You can also listen to the text.

! Wablieft is exclusively in Dutch. There is no explanation next to the words. You have to look up new words in a dictionary.

>>CORONA-TIP: Wablieft articles are free throughout the corona crisis.

Ook interessant voor jou

Tips

Wil je les volgen?

Envie de suivre des cours?

Do you wish to take lessons?

Persoonlijk advies?

Rendez-vous à la Huis van het Nederlands

Come to the Huis van het Nederlands